1457/UBND-VP

Về việc thu tiền nhà và bàn giao nhà tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân ở tại phường Thụy Khuê phải di chuyển GPMB thực hiện dự án: Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây

[Tệp tin đính kèm] 

Văn bản chỉ đạo khác
- 1460/UBND-QLDT (Ngày đăng:31-01-2012)
- 1459/UBND-QLDT (Ngày đăng:31-01-2012)
- 1458/UBND-QLDT (Ngày đăng:31-01-2012)
- 1234/qd (Ngày đăng:21-08-2017)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số