Hỏi đáp
 Hỏi đáp
Gửi bởi: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Tây Hồ
Thư điện tử: tranminhduc@gmail.com
Ngày gửi: 08-08-2017
Chi tiết câu hỏi
Hỏi đáp 1 Đã trả lời
 Câu trả lời 1
Trả lời bởi: Phường Phú Thường
Ngày trả lời: 08-08-2017
Chi tiết câu trả lời
Đã trả lời

Câu hỏi khác
- Nghề xôi ở làng Phú Gia (Ngày gửi:22-10-2014)
- Thủ tục đăng ký kết hôn (Ngày gửi:31-10-2014)
- Làm thủ tục KT3 (Ngày gửi:15-09-2015)
- Bảo hiểm y tế (Ngày gửi:24-08-2016)
- Sổ tạm trú tại phường Phú Thượng có mua được Bảo hiểm Y Tế không ? (Ngày gửi:12-09-2016)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số