Thủ tục hành chính
Tìm kiếm: 
Có tất cả 451 thủ tục
          
TT Thủ tục    Đơn vị thực hiện
1 Thủ tục 67: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục 66: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) (TTHC Mức độ 1)
   Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 65: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý. Mại dâm ở cấp xã (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 64: Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục 63: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo.(TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 62: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 61: Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 60: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 59: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người có hoàn cảnh khó khăn đã hưởng chế độ trợ cấp một lần (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 58: Giải quyết đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS) (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 57: Xác nhận đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội thường xuyên (TTHC Mức độ 2).
   Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 55: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn cả vợ chồng nhưng không có con cháu nương tựa, thuộc diện hộ nghèo (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 54: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 53: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 52: Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục 51: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 50: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc khả năng tự phục vụ thuộc gia đình nghèo (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục 49: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho hộ gia đình có từ 2 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ (TTHC Mức độ 1).
   Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 48: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (TTHC Mức độ 2).
   Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 47: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng (TTHC Mức độ 1)
   Xã, phường, thị trấn
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11-20] [21-23]
Sắp xếp theo
Hiển thị  dòng/trang
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số