Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Thủ tục 51: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật (TTHC Mức độ 1).
Trình tự thực hiện:

- Công dân có nhu cầu xác nhận hoàn cảnh người tàn tật chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.
- UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ phải nộp:
- Đơn đề nghị (có xác nhận của tổ trưởng dân phố (trưởng thôn) và Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư)
- Giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy giám định sức khỏe người tàn tật (ghi rõ dạng bệnh)
- Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Cơ quan thực hiện: Xã, phường, thị trấn
Lĩnh vực: Lĩnh vực Lao động TBXH
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện: Không
Cơ sở pháp lý:

- Pháp lệnh người tàn tật
- Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ
- Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ
- Thông tư số 13/2000/ TT-BLĐTBXH ngày 12/5/2000 của Bộ Lao động – TB&XH
- Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động – TB&XH.

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Tên thủ tục    Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 5: Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (TTHC Mức độ 2)
   Quận, huyện, thị xã
2 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đối với hộ kinh doanh cá thể (TTHC-Mức độ 2)
   Quận, huyện, thị xã
3 Thủ tục 2 : Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đối với hộ kinh doanh cá thể.(TTHC-Mức độ 2)
   Quận, huyện, thị xã
4 Thủ tục 3: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với hộ kinh doanh cá thể (TTHC-Mức độ 2)
   Quận, huyện, thị xã
5 Thủ tục 4: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với hộ kinh doanh cá thể (TTHC-Mức độ 1)
   Quận, huyện, thị xã
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số