Nội dung danh bạ
Tên danh bạ:
Chi tiết:

Danh bạ khác
TT Tên danh mục điện thoại    Ngày cập nhật
1
Bí thư Chi bộ phường Phú Thượng
Các danh bạ hiện có:
1. ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG
   28-05-2018
2
Hội đồng nhân dân phường Phú Thượng
   28-05-2018
3
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường Phú Thượng
   28-05-2018
4
Tổ trưởng Tổ dân phố
   28-05-2018
5
Trưởng ban công tác Mặt trận phường Phú Thượng
   28-05-2018
6
Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng
   28-05-2018
7
Đảng ủy phường Phú Thượng
   28-05-2018
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số