Nội dung danh bạ
Tên danh bạ: ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG
Chi tiết:

 

STT Họ và Tên Chức Vụ Số Điện Thoại
1  Nguyễn Mạnh Hải Bí thư Đảng ủy; chủ tịch HĐND 0988.964.993
2  Nguyễn Thị Đảo Phó Bí thư Đảng ủy 0986.956.944
3  Bùi Tuấn Dương PBT, Chủ tịch UBND  0966.036.668
4  Công Nghĩa Tiến CT UB MTTQ 0912.013.300
5  Nguyễn Đình Đức UVBTV Đảng ủy 0904.110.341
6  Nguyễn Minh Tuấn Đảng ủy viên 0912.117.577
7  Chu Thị Minh Thảo Đảng ủy viên 0904.788.728
8  Quách Ngọc Phong Đảng ủy viên 0983.334.298
9  Công Thị Thu Đảng ủy viên 0904.276.513
10  Công Văn Hậu Đảng ủy viên 0985.298.580
11  Hồ Quang Minh Đảng ủy viên 0974.018.969
12  Nguyễn Thị Hạnh Đảng ủy viên 01644.902.027
13  Phạm Thị Thùy Linh Đảng ủy viên 0936.636.339
14  Nguyễn Văn Bình Lâm Đảng ủy viên 0912.365.680
15  Kiều Văn Tâm Đảng ủy viên 0936.649.669

Danh bạ khác
Website đang cập nhật
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số