Phường Phú Thượng

Ủy Ban Nhân Dân 

Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Thượng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chủ tịch UBND
Bùi Tuấn Dương
ĐT: 38.384.792
Phó chủ tịch UBND Kiều Văn Tâm  
Phó chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Bình Lâm
ĐT: 22.928.407
Văn phòng UBND
Nguyễn Xuân Nguyên
ĐT: 38.368.407
      37.576.605
Trưởng Công an
Nguyển Đình Đức
ĐT: 38.364.832
Email
Phuthuong@tayho.gov.vn

Bài viết khác
- Giới thiệu Phường Phú Thượng (Ngày đăng:31-01-2012)
- Đảng ủy phường (Ngày đăng:31-01-2012)
- Chức năng và nhiệm vụ (Ngày đăng:10-08-2017)
- Hội đồng nhân dân (Ngày đăng:10-08-2017)
- Định Hướng Kế Hoạch UBND Phường (Ngày đăng:10-08-2017)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số