Phường Phú Thượng

Định Hướng Kế Hoạch UBND Phường 

 


MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Nội dung đang được cập nhật nhé


Bài viết khác
- Giới thiệu Phường Phú Thượng (Ngày đăng:31-01-2012)
- Đảng ủy phường (Ngày đăng:31-01-2012)
- Chức năng và nhiệm vụ (Ngày đăng:10-08-2017)
- Hội đồng nhân dân (Ngày đăng:10-08-2017)
- Ủy Ban Nhân Dân (Ngày đăng:15-08-2017)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số