Cải Cách Hành Chính

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LĐHĐ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH THÁNG 11/2019 


 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số