Cải Cách Hành Chính

TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC THI TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Nhằm mục đích tiếp tục phổ biến sâu rộng cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân thấy được lợi ích, hiệu quả của DVCTT mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng DVCTT và kết quả giải quyết TTHC với công dân và tổ chức, UBND thành phố Hà Nội phát động cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố năm 2019.

UBND phường Phú Thượng trích toàn bộ thể lệ cuộc thi của Ban Tổ chức để nhân dân phường Phú Thượng được biết; qua đó mong nhận được sự tham gia có trách nhiệm của nhân dân để đóng góp những sáng kiến hữu hiệu khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện DVCTT của thành phố trong tương lai nhằm xây dựng thành công chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ nhân dân. UBND phường trân trọng thông báo.

 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số