Cải Cách Hành Chính

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÁNG 01/2019 


 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số