Cải Cách Hành Chính

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG UBND PHƯỜNG THÁNG 11/2018 


 

 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số