Cải Cách Hành Chính

KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI VỀ KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH 

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Nội đã đạt được những kết quả khả quan về kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế đang đặt ra khiến tốc độ phát triển chưa như mong muốn. Đáng nói hơn, trong những hạn chế được chỉ rõ có ý thức trách nhiệm, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ chuyển biến chậm. Điều này đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục khắc phục.

 9 tháng năm 2018, Hà Nội tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, điều đáng mừng là môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố được đánh giá cao, thể hiện những nỗ lực trong kêu gọi đầu tư, cải cách hành chính. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố ước đạt 6,265 tỷ USD, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu cả nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Về khách quan, do còn vướng mắc trong cơ chế, chính sách nên tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm và giải ngân xây dựng cơ bản chậm. Về chủ quan, một trong những hạn chế lớn đang đặt ra là một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhận xét, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm kỷ cương theo yêu cầu của UBND thành phố. Việc thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao. Qua rà soát, có địa phương, đơn vị cũng thừa nhận việc thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” chưa quyết liệt...

Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, Chủ tịch UBND thành phố đã liên tục có những chỉ đạo rất quyết liệt. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị 06/CT-UBND (ngày 16-4-2018) về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội và Chỉ thị 07/CT-UBND (ngày 24-4-2018) về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo... 

Các cơ quan của thành phố phải khẩn trương rà soát toàn bộ sổ sách ghi chép việc tiếp dân, phân loại lại các đơn thư. Trường hợp xử lý đơn thư của người dân không đúng quy định, các cơ quan phải có văn bản xin lỗi. Về lâu dài, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh quán triệt, đôn đốc đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đúng quy trình, quy chế làm việc. Từ nay đến cuối năm, thành phố mà đầu mối là Sở Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất không báo trước, đặc biệt là kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp...

Triển khai những nhiệm vụ trên trước mắt là để thiết thực thực hiện chủ đề công tác năm đã được đề ra. Mặt khác, trước những đòi hỏi ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân, giữ vững kỷ cương, việc siết chặt kỷ luật hành chính, công vụ là việc đã, đang và sẽ được Hà Nội chú trọng, tổ chức thực hiện kiên trì, với yêu cầu ngày càng cao...

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số