Cải Cách Hành Chính

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHƯỜNG THÁNG 7/2018 


 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số