Kinh Tế - Chính Trị

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018, CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019 

Những ngày này, ở nhiều nơi trên cả nước đang tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018, thống nhất và triển khai nội dung TĐKT năm 2019. Ngày 26/01/2019, Hội đồng TĐKT phường Phú Thượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Việc tổng kết phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những phương hướng mới trong TĐKT có ý nghĩa quan trọng và luôn được lãnh đạo UBND phường quan tâm, chỉ đạo.

Trong những năm qua, nhìn chung công tác TĐKT luôn được đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức, nội dung thiết thực; có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất giữa cấp ủy đảng và chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong tổ chức, triển khai thực hiện. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan đối với công tác TĐKT được tăng cường. UBND phường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác TĐKT phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính đột phá của từng tổ chức. Hình thức phát động, tổ chức thực hiện đa dạng, phong phú, hấp dẫn; nội dung thi đua sáng tạo, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng tổ chức. Nhiều sáng kiến, ý kiến tham mưu, đề xuất có giá trị thiết thực, nhiều chương trình mới, lĩnh vực khó được áp dụng đạt hiệu quả cao.

Cũng trong Hội nghị này, Hội đồng TĐKT phường cũng đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động. Sau đây là những hình ảnh từ Hội nghị.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Các đồng chí lãnh đạo phường phát biểu

Phần khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số