Kinh Tế - Chính Trị

KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

Từ ngày 12/6/2018 đến ngày 13/6/2018, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường tầng 3, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Phó ban KTXH của HĐND quận Tây Hồ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Phú Thượng.

Từ ngày 12/6/2018 đến ngày 13/6/2018, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường tầng 3, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Phó ban KTXH của HĐND quận Tây Hồ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Phú Thượng. Dưới đây là nội dung và những hình ảnh của kỳ họp:

Các đại biểu chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thông qua chương trình kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Văn Bình Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Đồng chí Công Nghĩa Tiến - Chủ tịch UB MTTQ phường thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 của UBMTTQ phường

Đồng chí Phạm Thị Thùy Linh - Công chức VPTK đọc bản dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 6 tháng cuối năm 2018.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Chuyên (tổ đại biểu số 9) phát biểu

Đại biểu Hoàng Văn Đích (tổ đại biểu số 8) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Xuân Du (tổ đại biểu số 9) phát biểu

Đại biểu Công Thị Sinh (tổ đại biểu số 2) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Thị Lượng (tổ đại biểu số 1) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Văn Nhã (tổ đại biểu số 4) phát biểu

Đại biểu Quách Ngọc Phong (tổ đại biểu số 4) phát biểu

Đại biểu Hồ Quang Khải (tổ đại biểu số 3) phát biểu

Đại biểu Hồ Thị Hải Đường (tổ đại biểu số 7) phát biểu

Các đại biểu thông qua báo cáo, tờ trình, Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch...

Kỳ họp đã kết thúc thành công tốt đẹp, HĐND phường đã ra Nghị quyết kỳ họp để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chung của phường trong thời gian tới.

 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số