Kinh Tế - Chính Trị

Một số Hoạt động của HDND phường 


 Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND phường đã tổ chức  những hoạt động sau:

HĐND phường Phú Thượng đã tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND phường Phú Thượng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào hai ngày 26/12 và ngày 27/12/2017. Sau kỳ họp, từ ngày 05/01 -12/01/2017 các đại biểu HĐND đã phối hợp với các đồng chí lãnh đạo khu dân cư tổ chức tiếp xúc cử tri triển khai Nghị quyết của HĐND đã được thông qua  tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri triển khai Nghị quyết, HĐND đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ tư HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tuyên truyền đến cử tri nội dung các Nghị quyết của HĐND đã được thông qua tại kỳ họp thứ tư HĐND phường khóa XX; Báo cáo với cử tri một số kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; lắng nghe ý kiến và tiếp thu các ý kiến của cử tri.

            Năm 2018 HĐND phường tổ chức tiếp dân chiều thứ 5 hàng tuần (14h-16h)  tại phòng tiếp dân trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường.


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số