Kinh Tế - Chính Trị

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XII), NGHỊ QUYẾT 15-NQ/TU NGÀY 04/7/2017 CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 

Ngày 16/8/2017, Đảng bộ phường đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, BCHTW (khóa XII); Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”.

Sáng ngày 16/8/2017, Đảng ủy phường Phú Thượng đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, BCHTW (khóa XII); Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí Đảng viên trên địa bàn phường Phú Thượng

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận trực tiếp làm báo cáo viên đã quán triệt những nội dung cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, BCHTW (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017.

 Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số