Văn Hóa - Xã Hội

NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH VĂN MINH - QUY TẮC ỨNG XỬ ĐANG LAN TỎA THẤM SÂU 

Ngày 01/9/2018, Báo Hà Nội mới đã có bài đăng trong chuyên mục "Người Hà Nội thanh lịch văn minh" liên quan đến công tác triển khai quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Ngày 01/9/2018, Báo Hà Nội mới đã có bài đăng trong chuyên mục "Người Hà Nội thanh lịch văn minh" liên quan đến công tác triển khai quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Bài báo có tiêu đề "Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ: Quy tắc ứng xử đang lan tỏa, thấm sâu" của phóng viên Tuyền Lâm. 

Nội dung chính của bài báo: Bằng sự quyết tâm và nhiều giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, sau gần 1 năm triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nhận thức và nếp sống của người dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã có những chuyển biến tích cực. Nếp sống văn minh, lối ứng xử văn hóa ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong cộng đồng.

Sau đây là nội dung cụ thể của bài báo:


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số