Quy trình ISO

1.5. Lĩnh vực Giáo dục: QT-05/GD: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lạ 

 

5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Không
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại
x
 
 
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra
x
 
 
Biên bản kiểm tra
x
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
01 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
- UBND phường 15 ngày
- Phòng GD&ĐT: 10 ngày
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã
Tổ chức/cá nhân
½ ngày
Theo mục 5.2
 
B2
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ vào sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 02 và ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 03. Luân chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thẩm định theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 02
 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả – mẫu số 03
 
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04
B3
Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) để công dân bổ sung hoàn thiện hồ sơ
- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo
Cán bộ thụ lý hồ sơ
02 ngày
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04
 
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (mẫu 05)
 
Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (mẫu 06)
B4
Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ Văn hóa thông tin tham mưu lãnh đạo UBND ký văn bản gửi Phòng GD&ĐT đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Cán bộ Văn hóa thông tin
02 ngày
Văn bản gửi phòng GD&ĐT
B5
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi UBND cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập;
Phòng GD&ĐT
10 ngày
Văn bản gửi UBND phường
B6
Cán bộ Văn hóa thông tin tiếp nhận văn bản từ phòng GD&ĐT, tổng hợp hồ sơ tham mưu quyết định trình lãnh đạo UBND phường ký duyệt
Cán bộ VHTT
07 ngày
 
B7
Lãnh đạo UBND phường phê duyệt kết quả cho tổ chức, công dân
Lãnh đạo UBND phường
02 ngày
Quyết định hành chính
B8
Tiếp nhận kết quả, vào số, đóng dấu, thực hiện sao lưu và trả cho tổ chức, cá nhân
Lưu hồ sơ theo dõi
Cán bộ thụ lý hồ sơ
Bộ phận TN&TKQ
01 ngày
Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu số 02
5.8
Cơ sở pháp lý
 
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2017 của Bộ GD&ĐT
Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.1. Lĩnh vực Giáo dục: QT-01/GD: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.2. Lĩnh vực Giáo dục: QT-02/GD: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.3. Lĩnh vực Giáo dục: QT-03/GD: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số