Quy trình ISO

1.1. Lĩnh vực Giáo dục: QT-01/GD: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 

 

5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Không
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; trong đó có cam kết thực hiện các nhiệm vụ theo qui định
x
 
 
Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, của giáo viên (có công chứng)
 
x
 
Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ
x
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
01 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Chia ra:
- Bộ phận một cửa: 01 ngày (nhận hồ sơ: 1/2 ngày; trả hồ sơ: 1/2 ngày)
- Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 08 ngày (kể từ khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp kiểm tra của UBND phường, phường)
- Lãnh đạo UBND phường phê duyệt: 01 ngày
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Tổ chức/cá nhân
1/2 ngày
Theo mục 5.2
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả – mẫu số 03
B2
Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Luân chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn thẩm định
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu 02
B3
Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) để công dân bổ sung hoàn thiện hồ sơ
- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo
Cán bộ thụ lý hồ sơ
02 ngày
 
 Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (mẫu 05)
 
Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (mẫu 06)
B4
Thẩm định tại cơ sở:
Cán bộ Văn hóa thông tin kết hợp với cán bộ Phòng GD & ĐT huyện tiến hành thẩm định tại cơ sở theo đúng quy định. Lập biên bản thẩm định và hẹn ngày thẩm định lại nếu cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu
Cán bộ văn hóa thông tin
05 ngày
Biên bản thẩm định
B5
Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ Văn hóa thông tin lập dự thảo Quyết định hành chính, trình lãnh đạo UBND phường phê duyệt
Cán bộ Văn hóa thông tin
01 ngày
 
B6
Lãnh đạo UBND phường phê duyệt kết quả cho tổ chức, công dân
Lãnh đạo UBND phường
01 ngày
Quyết định hành chính
B7
Tiếp nhận kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân
Lưu hồ sơ theo dõi
Cán bộ thụ lý hồ sơ
Bộ phận TN&TKQ
1/2 ngày
Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu số 02
5.8
Cơ sở pháp lý
 
- Luật Giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành hợp nhất các thông tư qui định Điều lệ trường MN ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tư số 13/2015/TT_BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục
Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.2. Lĩnh vực Giáo dục: QT-02/GD: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.3. Lĩnh vực Giáo dục: QT-03/GD: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.4. Lĩnh vực Giáo dục: QT-04/GD: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số