Nội dung văn bản pháp quy
Số văn bản: 28
Kí hiệu văn bản: CT-UBND
Ngày ban hành: 22-12-2010
Người ký:
Trích yếu: Chỉ thị 28/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v soạn thảo văn kiện kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Cơ quan: Thành phố
Thể loại: Chỉ thị
Lĩnh vực: An ninh - quốc phòng
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

Văn bản khác
TT Trích yếu    Ngày ban hành Tình trạng
1 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Tệp đính kèm:
1. 02_2011_TT-BNV - DOC
2. 02_2011_TT-BNV - PDF
   10-02-2011 Còn hiệu lực
2 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của TP Hà Nội
   23-09-2009 Còn hiệu lực
3 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
   24-01-2001 Còn hiệu lực
4 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2011.
   11-01-2011 Còn hiệu lực
5 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.
   10-01-2011 Còn hiệu lực
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số