Nội dung văn bản pháp quy
Số văn bản: 24
Kí hiệu văn bản: LNCN2010
Ngày ban hành: 01-01-2011
Người ký: Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu: LUẬT NUÔI CON NUÔI 2010
Cơ quan: Trung ương
Thể loại: Bộ luật, luật
Lĩnh vực: Nuôi con nuôi
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

Văn bản khác
TT Trích yếu    Ngày ban hành Tình trạng
1 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   01-01-2014 Còn hiệu lực
2 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2015
   01-01-2016 Còn hiệu lực
3 BỘ LUẬT HÌNH SỰ
   01-07-2016 Còn hiệu lực
4 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015
   01-01-2017 Còn hiệu lực
5 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
   01-01-2016 Còn hiệu lực
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số