Nội dung văn bản pháp quy
Số văn bản: 18
Kí hiệu văn bản: LCT2013
Ngày ban hành: 01-01-2014
Người ký: Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: LUẬT CƯ TRÚ 2013
Cơ quan: Trung ương
Thể loại: Bộ luật, luật
Lĩnh vực: Thủ tục hành chính áp dụng chung
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

Văn bản khác
TT Trích yếu    Ngày ban hành Tình trạng
1 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   01-01-2014 Còn hiệu lực
2 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2015
   01-01-2016 Còn hiệu lực
3 BỘ LUẬT HÌNH SỰ
   01-07-2016 Còn hiệu lực
4 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015
   01-01-2017 Còn hiệu lực
5 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
   01-01-2016 Còn hiệu lực
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số