Thủ tục hành chính
Tìm kiếm: 
Có tất cả 256 thủ tục
          
    Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ (TTHC - Mức độ 1)
    Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995. (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng. (TTHC - Mức độ 1)
    Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ(
    Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng
    Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp đột xuất đối với thân nhân liệt sỹ đặc biệt khó khăn bằng nguồn ngân sách cấp huyện (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp đột xuất đối với bệnh binh đặc biệt khó khăn bằng nguồn ngân sách cấp huyện. (TTHC - Mức độ 1)
    Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng. (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà. (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến. (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp đột xuất đối với thương binh đặc biệt khó khăn bằng nguồn ngân sách cấp huyện (TTHC - Mức độ 1)
    Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần. (TTHC - Mức độ 1)
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11-13]
Sắp xếp theo
Hiển thị dòng/trang
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số