Thủ tục hành chính

Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 02-06-2011

THỦ TỤC số: 2-12-009

Tên thủ tục: Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

- Văn bản xin phép, trong đó nêu rõ tên, vị trí công trình, mục đích sử dụng, các hạng mục cần sửa chữa…

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ:

- Không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

 - Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC:

- Văn bản chấp thuận.

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số