Thủ tục hành chính

Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 26-10-2011

THỦ TỤC số: 3-11-015

Tên thủ tục: Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát)

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

 * Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị của thân nhân liệt sỹ (tự viết);

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Tờ khai thân nhân liệt sỹ;

- Hồ sơ thương binh, xác nhân của cơ sở y tế (đối với TB tỷ lệ thương tật 81% trở lên chết); bệnh án và biên bản tử vong do Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh cấp (đối với thương binh tỷ lệ thương tật dưới 81% chết)

- Hộ khẩu thường trú của thân nhân liệt sỹ;

           * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ: không

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản xác nhận

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số